Casio Seria EFX Gold Label

0 commentszegarki casioedificeefxgold labelzegarki casio

Od kilku tygodni dostępna jest limitowana seria zegarków Casio Edifice Gold Label o oznaczeniach EFX. Zawiera ona kolekcję 8 wzorów męskich zegarków. Siedem z nich dostępnych na bransolecie, jeden na pasku kauczukowym. Cechą charakterystyczną jest niecodzienna kolorystyka – połączenie miedzianych wstawek z oksydowaną stalową kopertą i bransoletą. Niecodzienne jest również zastosowanie szkiełka szafirowego, nie tylko ….  Read More

Co takiego specjalnego jest w nowym modelu Casio EF-529DC ?

1 commentszegarki casioedificenowezegarekzegarki casiozegarki casio

Zegarek Casio z serii Edifice EF-529DC jest niezwyk³y dziêki ma³emu szczegó³owi, a mianowicie podpisowi Davida Coultharda. Dla niezorientowanych, David, kierowca Formu³y 1, koñcem tego sezonu og³osi³ zakoñczenie kariery. Niestety w jego ostatnim teamie – Red Bull Racing, nie wiod³o mu siê najlepiej i na przestrzeni 4 sezonów tylko dwa razy stan±³ na podium, i to ….  Read More

Eco-Drive w Zegarkach Citizen

0 commentszegarki citizeneco-drivezegarki citizenzegarki citizen

Czym jest Eco-Drive? Citizen Eco-Drive, u¿ywaj± prostej, ale jednocze¶nie najbardziej zaawansowanej technologii generowania i magazynowania energii, któr± mo¿na spotkaæ w zegarkach. Koniec z wymienianiem baterii? Jak najbardziej. Umiejêtno¶æ Eco-Drive do przetwarzania ¶wiat³a (nie tylko s³onecznego) zastêpuje tradycyjn± bateriê. Jako, ¿e brak ¶wiat³a nam raczej nie grozi, tak wiêc jest to nieograniczony zasób energii. [singlepic=252,120,267,,right]Kiedy¶, g³ównie ….  Read More

Zegarki Casio Sterowane Falami Radiowymi

1 commentszegarki casiofale radiowewaveceptorzegarki casiozegarki casio

Zawsze na czas Zaleta zegarków sterowanych falami radiowymi jest oczywista – raz ustawiaj±c odpowiedni± strefê czasow±, zegarek zawsze bêdzie pokazywa³ dok³adny czas lokalny. Sygna³ ten jest dostêpny dla zegarków Casio w niemal ca³ej Europie, a dla niektórych modeli nawet w USA, czy czê¶ci Kanady, Meksyku i Japonii. Dodatkowo opcja zmiany czasu miêdzy letnim, a zimowym ….  Read More

Marcus Grönholm Limitowana Edycja, Orient CDB04001D

0 commentszegarki orientmarcus gronholmnowezegarki orient

Czy nie brzmi to co najmniej zachêcaj±co, posiadaæ jeden z dwóch tysiêcy unikalnych zegarków na ca³ym globie? [singlepic=97,200,150,,right] Orient Watch wypu¶ci³ na rynek zegarek z limitowanej edycji tytu³owanej imieniem Marcusa Grönholma. Marcus Grönholm, dwukrotny rajdowy mistrz ¶wiata, przeszed³ na emeryturê w 2007 roku po wspania³ej karierze, zyskuj±c ca³± rzeszê fanów. Dziêki jego staraniom uczyni³ on ….  Read More

Sklep internetowy – DEMUS.pl

0 commentszegarkifirma demuso firmie

Zapraszamy serdecznie do naszego sklepu internetowego DEMUS.pl „Dlaczego ponad 5000 klientów skorzysta³o ju¿ z oferty DEMUS.pl … „ przede wszystkim cenimy Twój czas i pieni±dze, dziêki czemu oferujemy tylko markowe produkty w przystêpnych dla Ciebie cenach. 6 powodów dziêki którym bêdziesz zadowolony z naszej oferty: – sta³y kontakt przez e-mail, gadu gadu, telefon oraz bezpo¶redni ….  Read More