Tag: marcus gronholm

Marcus Grönholm Limitowana Edycja, Orient CDB04001D

0 commentszegarki orientmarcus gronholmnowezegarki orient

Czy nie brzmi to co najmniej zachêcaj±co, posiadaæ jeden z dwóch tysiêcy unikalnych zegarków na ca³ym globie? [singlepic=97,200,150,,right] Orient Watch wypu¶ci³ na rynek zegarek z limitowanej edycji tytu³owanej imieniem Marcusa Grönholma. Marcus Grönholm, dwukrotny rajdowy mistrz ¶wiata, przeszed³ na emeryturê w 2007 roku po wspania³ej karierze, zyskuj±c ca³± rzeszê fanów. Dziêki jego staraniom uczyni³ on ….  Read More