Co takiego specjalnego jest w nowym modelu Casio EF-529DC ?

Casio Edifice EF-529DC

kup teraz koszyk

Zegarek Casio z serii Edifice EF-529DC jest niezwyk³y dziêki ma³emu szczegó³owi, a mianowicie podpisowi Davida Coultharda. Dla niezorientowanych, David, kierowca Formu³y 1, koñcem tego sezonu og³osi³ zakoñczenie kariery. Niestety w jego ostatnim teamie – Red Bull Racing, nie wiod³o mu siê najlepiej i na przestrzeni 4 sezonów tylko dwa razy stan±³ na podium, i to na najni¿szym stopniu. Swoje najwiêksze triumfy ¶wiêtowa³ je¿d¿±c jeszcze dla McLarena. Zanim odszed³ by³ przez specjalistów uznawany za jednego z najbardziej do¶wiadczonych kierowców F1.

Powracaj±c do samego zegarka

Tak jak zapowiada³ oficjalny importer zegarków Casio na Polskê – Zibi, zegarek ten pojawia siê koñcem grudnia w naszych sklepach. Ilo¶æ jest limitowana, w naszym kraju jest ich oficjalnie ok. 50 sztuk. Na dzieñ dzisiejszy mo¿na ten model dostaæ w naszym sklepie DEMUS.pl. Zainteresowanym radzimy siê pospieszyæ z wiadomych przyczyn:)

Zegarek EF-529DC prezentuje siê naprawdê atrakcyjnie, kolorystyka jest ¶ci¶le zwi±zana z sam± osob± Davida (jego niebieski kask, który symbolizuje kraj, Szkocjê , z którego pochodzi). Zegarek jest do¶æ uniwersalny. Sam David w poni¿szym wywiadzie mówi, ¿e korzysta z niego podczas treningów, ale tak¿e ¶wietnie siê prezentuje pod rêkawem garnituru.

David Coulthard i Edifice EF-529DC

Specyfikacja zegarka

  • World time – 29 stref czasowych(27 miast)
  • Czas letni – Wy³/W³
  • Stoper
  • Alarm
  • Kalendarz (do 2099 roku)
  • Przybli¿ona ¿ywotno¶æ baterii – 2 lata
  • Dok³adno¶æ – +/- 20sek na miesi±c
  • Analogowy
  • Wymiary koperty/waga ca³kowita – 50.6 X 44.4 X 13.0 mm / 182 g

Casio Edifice EF-529DC

One Reply on “Co takiego specjalnego jest w nowym modelu Casio EF-529DC ?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *