Tag: nowe

Co takiego specjalnego jest w nowym modelu Casio EF-529DC ?

1 commentszegarki casioedificenowezegarekzegarki casiozegarki casio

Zegarek Casio z serii Edifice EF-529DC jest niezwyk³y dziêki ma³emu szczegó³owi, a mianowicie podpisowi Davida Coultharda. Dla niezorientowanych, David, kierowca Formu³y 1, koñcem tego sezonu og³osi³ zakoñczenie kariery. Niestety w jego ostatnim teamie – Red Bull Racing, nie wiod³o mu siê najlepiej i na przestrzeni 4 sezonów tylko dwa razy stan±³ na podium, i to ….  Read More

Marcus Grönholm Limitowana Edycja, Orient CDB04001D

0 commentszegarki orientmarcus gronholmnowezegarki orient

Czy nie brzmi to co najmniej zachêcaj±co, posiadaæ jeden z dwóch tysiêcy unikalnych zegarków na ca³ym globie? [singlepic=97,200,150,,right] Orient Watch wypu¶ci³ na rynek zegarek z limitowanej edycji tytu³owanej imieniem Marcusa Grönholma. Marcus Grönholm, dwukrotny rajdowy mistrz ¶wiata, przeszed³ na emeryturê w 2007 roku po wspania³ej karierze, zyskuj±c ca³± rzeszê fanów. Dziêki jego staraniom uczyni³ on ….  Read More