Sklep internetowy – DEMUS.pl

Zapraszamy serdecznie do naszego sklepu internetowego DEMUS.pl

„Dlaczego ponad 5000 klientów skorzysta³o ju¿ z oferty DEMUS.pl … „

przede wszystkim cenimy Twój czas i pieni±dze, dziêki czemu oferujemy tylko markowe produkty w przystêpnych dla Ciebie cenach.

6 powodów dziêki którym bêdziesz zadowolony z naszej oferty:

– sta³y kontakt przez e-mail, gadu gadu, telefon oraz bezpo¶redni na jednym z naszych stoisk z zegarkami w Rzeszowie,

– statusy realizacji zamówienia (przyjête, realizowane, oczekuj±ce na dostawê albo wp³atê, gotowe, wykonane)

– tanie lub szybkie formy dostawy produktu

– bezpieczne formy p³atno¶ci (przelew, p³atno¶æ kart± kredytow±, pobranie)

– gwarancjê zwrotu produktu w ci±gu 10 dni.

– du¿e zapasy magazynowe (oko³o 50% oferty dostêpne jest u nas na sklepach firmowych)

Dla niezdecydowanych:

– dok³adne opisy produktów, w³asnorêcznie wykonane wysokiej jako¶ci zdjêcia

– mo¿liwo¶æ wyszukiwania po okre¶lonych cechach (typ koperty, paska czy rodzaj tarczy)

– w³asne zdjêcia produktów wykonane  aparatem cyfrowym

– pomoc telefoniczna i e-mailowa przed podjêciem decyzji

Dla zdecydowanych:

– zamówienia przyjmowane ca³± dobê (poczta e-mail)

– zamówienia telefoniczne w godzinach pracy

brak konieczno¶ci rejestrowania siê (zamówienia bez zak³adania konta klienta, szybkie zamówienia telefoniczne i e-mailowe)

Nazywam siê Grzegorz Demus i jestem w³a¶cicielem tego sklepu. Je¿eli w jakimkolwiek momencie bêdzie potrzebowa³ porady na temat funkcjonowania i zakupów – skontatkuj siê ze mn±.

Sklep Internetowy DEMUS.pl prowadzony jest przez Firmê Demus z Rzeszowa. Oferujemy wysokiej jako¶ci zegarki oraz sprzêt elektroniczny.

Obs³ugujemy renomowane marki szwajcarskie. Dostêpne aktualnie :

 • Atlantic,
 • Adriatica,
 • Edox,
 • Roamer,
 • Claude Bernard.

oraz japoñskie jak:

 • Adidas
 • Casio,
 • Citizen,
 • Lorus,
 • Orient czy
 • Timex.

Dodatkowo w ofercie dostêpne s± kalkulatory Casio i Vector, stacje pogody Oregon, stopery i inne.

Nie wymagamy rejestracji konta klienta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *